EUMM - European Union Monitoring Mission in Georgia

Krtsanisi Residential Area, 49 Krtsanisi Street, Tbilisi, Georgia
Tel: +995 32 2 721800; +995 32 2 719300
Email: press@eumm.eu
www.eumm.eu
 
31/01/2023 13:01:42
Print | Close
https://eumm.eu/az/press_and_public_information/bulletin/
 
Müşahidəçi №8
Müşahidəçi №7 2018-ci ilin oktyabırı Missiyanın Gürcüstanda olmasının on illiyi haqqında bizə məlumat verir