Pressa və cəmiyyətlə əlaqə şöbəsi

Pressa və cəmiyyətlə əlaqə idarəsi Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyasının departamentidir .

Bizim məlumat siyasətmiz siyasi mühitə əsaslanır.Missiyanın məqsədləri haqqında tam şəffavlıq var  və məlumat almağa reaksiya zamnıyla olur.Bizim xüsusi nümayyəndələrimiz il boyu  365  gün  24 saat ərzində əl çatandır.

Əlaqə:

Tel.: +995 591 227 069

el.poçt: press@eumm.eu   

Sophie Guesne

Pressa v ə cəmiyyətlə əlaqə

şöbəsinin rəhbəri
Klaas Maes

Pressa v ə cəmiyyətlə əlaqə

ofiseri


Tamta Meqrelidze

Pressa v ə cəmiyyətlə əlaqə

ofiseri/media monitoru

  

Nino Suxidaşvili

Pressa v ə cəmiyyətlə əlaqə

ofiseri/media monitoru

Follow us on social media
Один день из жизни наблюдателя 
(субтитры на азербайджанском языке)