EUMM - European Union Monitoring Mission in Georgia

Krtsanisi Residential Area, 49 Krtsanisi Street, Tbilisi, Georgia
Tel: +995 32 2 721800; +995 32 2 719300
Email: press@eumm.eu
www.eumm.eu
 
18/10/2021 08:10:29
Print | Close
https://eumm.eu/az/press_and_public_information/press_and_public_information_office/
 

Pressa və cəmiyyətlə əlaqə idarəsi Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyasının departamentidir .

Bizim məlumat siyasətmiz siyasi mühitə əsaslanır.Missiyanın məqsədləri haqqında tam şəffavlıq var  və məlumat almağa reaksiya zamnıyla olur.Bizim xüsusi nümayyəndələrimiz il boyu  365  gün  24 saat ərzində əl çatandır.

Əlaqə:

Tel.: +995 591 227 069

el.poçt: press@eumm.eu   

Sophie Guesne

Pressa v ə cəmiyyətlə əlaqə

şöbəsinin rəhbəri
Pressa v ə cəmiyyətlə əlaqə

ofiseri


Tamta Meqrelidze

Pressa v ə cəmiyyətlə əlaqə

ofiseri/media monitoru

  

Nino Suxidaşvili

Pressa v ə cəmiyyətlə əlaqə

ofiseri/media monitoru