Missiyanın rəhbəri

Missiyanın r əhbəri

Erik Hoqi Gürcüstanda Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyasının rəhbəri olaqraq 2017-ci il 19 dekabırda təyin edildi. Bu zamana qədər Erik Hoqi 2015-ci ilin aprel ayından Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyasının rəhbərinin müavini olaraq  və 2017-ci ilin 1 sentyabrından isə missiyanın qüvvədə olan rəhbəri olaraq çalışırdı.

Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyasında fəaliyyət göstərənə qədər cənab Erik Hoqi 16 il müddətində DaniyanınXarici İşlər Nazirliyində iki  və daha artıq  tərəfli diplomat məsələlərində işləyirdi. Diplomat karierası müddətində o, Kopenhaqendə və xaricdə olan missiyalarda  rəhbər pozisiyasını tutmuşdur.

O, eyni zamanda təşkilatçılığın  dəyişilməsinin idarə və kadr məsələlrinə qoşulmuşdur. danialı Diplomat Erik Hoq Talində(2001-2004) və Moskvada (2010-2012) Dania səfirliyində işləyirdi. Eyni zamanda BMT-da Daniyanın daimi nümayyəndəliyində Nyu-Yorkda(2007-2010).Erik Hoqi  Kopenhaqen Unversitetinin siyasi elmi maqistri dərəcəsinin sahibidir.


  Erik Hoqun    CV








Follow us on social media
Один день из жизни наблюдателя 
(субтитры на азербайджанском языке)