პირობები
2016 წლის ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში
 

წესები და პირობები:

კონკურსის „ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში“ პირობები ეყრდნობა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპებს და ემსახურება პროფესიონალიზმის ხელშეწყობასა და ეთიკური ქცევის ნორმების დამკვიდრებას ქართულ ჟურნალისტიკაში.

 

 1. კონკურსანტებს შეუძლიათ მხოლოდ ერთი ნაშრომის წარდგენა ქვემოთმოყვანილ ერთ საპრიზო კატეგორიაში :
  ა. საუკეთესო სტატია ბეჭდვით ან ონლაინ საინფორმაციო მედიაში;
  ბ. საუკეთესო აუდიო ან აუდიოვიზუალური სიუჟეტი სამაუწყებლო ან ონლაინ საინფორმაციო მედიაში;
  გ. საუკეთესო საგამოძიებო სტატია ბეჭდვით ან ონლაინ საინფორმაციო მედიაში;
  დ. საუკეთესო საგამოძიებო აუდიო ან აუდიოვიზუალური სიუჟეტი სამაუწყებლო ან ონლაინ საინფორმაციო მედიაში;
  ე. საუკეთესო ონლაინ ან ბეჭდური ბლოგი, ან თვალსაზრისი / სვეტი ბეჭდურ ან ონლაინ საინფორმაციო მედიაში;
  ვ. საუკეთესო დოკუმენტური ფოტო, რომელიც ევროკავშირის ფასეულობებს (ადამიანის უფლებები, მათ შორის უმცირესობათა უფლებები, სოციალური სამართლიანობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა, სიტყვის თავისუფლება, დემოკრატია, თანასწორობა და კანონის უზენაესობა) ასახავს და გამოქვეყნებულია ბეჭდვით ან ონლაინ საინფორმაცი მედიაში;
  ზ. კონფლიქტების მიმართ სენსიტიური საუკეთესო ჟურნალისტური ნაშრომი, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოში მომხდარი სამხედრო კონფლიქტების მხარეებს შორის ნდობისა და მშვიდობის აღდგენას, ეყრდნობა ჟურნალისტური ეთიკისა და პროფესიონალიზმის მაღალ სტანდარტებს (ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზი სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში).
   

 2. თითოეულ კატეგორიაში მხოლოდ ერთი გამარჯვებული გამოვლინდება. პრიზები შემდეგნაირად გადანაწილდება: 
  (ა), (ბ), (გ), (დ), (ე), (ვ) კატეგორიებში გამარჯვებულები მიიღებენ ფულად ჯილდოს €1250 ოდენობით;
  (ზ) კატეგორიაში გამარჯვებული მიიღებს €5,000 ევროს ღირებულების ვაუჩერს ომისა და მშვიდობის ინსტიტუტის ლონდონის ოფისში ერთთვიანი სტაჟირების გასავლელად.
   

 3. საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 1 ნოემბერი;
   

 4. მიიღება მხოლოდ ის საკონკურსო ნამუშევრები, რომლებიც პირველად გამოქვეყნდა, ეთერში გადაიცა ან ინტერნეტში განთავსდა 2016 წლის 19 ნოემბრიდან 2017 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით;
   

 5. კონკურსში დაიშვება ქართული, რუსულ ან ინგლისურ ენაზე გამოქვეყნებული, ტრანსლირებული ან ინტერნეტით გავრცელებული ნამუშევრები; საკონკურსო ნამუშევრები სამშვიდობო ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სპეციალური პრიზის მოსაპოვებლად შესაძლოა წარმოდგენილ იქნას ოსურ და აფხაზურ ენებზე;
   

 6. კონკურსში მონაწილეობა შესაძლებელია მხოლოს განაცხადის ფორმის სრულად შევსების და თანმდევი მასალების წარმოდგენის საფუძველზე. განაცხადის ფორმა და თანმდევი და განაცხადის წარდგენის წესები განთავსებულია კონკურსის ვებ გვერდზე: www.euprizejournalism.eu;
   

 7. კონკურსის მონაწილეებს მხოლოდ საკუთარი ნამუშევრების წარდგენა შეუძლიათ.
   

 8. კონკურსში დაიშვებიან მოქალაქეები საქართველოდან საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, რომელთა ასაკი 2017 წლის 1 ნოემბერს 18 წელი ან მეტია;
   

 9. წინა წლების კონკურსებში გამარჯვებულებს 2016 წლის კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ;
   

 10. გუნდური საკონკურსო ნამუშევრის წარდგენის შემთხვევაში, განაცხადის ფორმაში ყველა თანაავტორის სახელის და გვარის მითითება სავალდებულოა. თანაავტორების რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს სამს; ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სამშვიდობო ჟურნალისტიკის სპეციალური პრიზის მოსაპოვებლად მხოლოდ ინდივიდუალური განაცხადები მიიღება;
   

 11. ევროკავშირი იტოვებს უფლებას ნაწილობრივ ან მთლიანად გამოაქვეყნოს საკონკურსო ნამუშევრები კონკურსის „ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში“ და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტების რეკლამირებისთვის;
   

 12. საკონკურსო ნამუშევრების წარდგენით, კონკურსის მონაწილეები ეთანხმებიან კონკურსის “ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში” წესებს, პირობებს და პროცედურებს;
   

 13. ნამუშევრები შემდეგი კრიტერიუმებით შეფასდება: 

  (ა), (ბ), (გ), (დ), (ე), კატეგორიებში კრიტერიუმებია: ფაქტობრიობა, სიღრმისეული ანალიზი, ფოკუსი; სამართლიანობა და ბალანსი; შემოქმედებითობა და სტილი; მნიშვნელოვნება;

  (ვ) კატეგორიის კრიტერიუმებია: შემოქმედებითობა და გამომსახველობა; ზეგავლენა; ევროკავშირის ფასეულობების (ადამიანის უფლებები, მათ შორის უმცირესობათა უფლებები, სოციალური სამართლიანობა, ადამიანური ღირსების პატივისცემა, სიტყვის თავისუფლება, დემოკრატია, თანასწორობა და კანონის უზენაესობა) ასახვა;

  (ზ) კატეგორიის კრიტერიუმებია: მიუკერძოებლობა; მედიაში ნდობის და სამშვიდობო დიალოგის მხარდაჭერა; კონფლიქტების გაშუქების ეთიკური და პროფესიული სტანდარტებზე დაყრდნობა; მნიშვნელოვნება და ზეგავლენა.
   

 14. გამარჯვებულების ვინაობა საზეიმო ცერემონიაზე გამოცხადდება, რომლის. შესახებ ინფორმაცია განთავსდება ვებ-გვერდზე www.euprizejournalism.eu. შედეგები ვებ-გვერდზე www.euprizejournalism.eu საზეიმო ცერემონიის მეორე დღეს განთავსდება.
   

 15. კონკურსის ჟიურის გადაწყვეტილებები საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.
   

 16. ჟიურის წევრები, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობისა, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის და ევროკავშირის საინფორმაციო პროექტ „ერთად შევეგებოთ ევროპას“ თანამშრომლები კონკურსში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ;
   

 
 
 
Follow Us
იბერია ტვ მისიის  პატრულირების შესახებ
საზმაუს რეპორტაჟი მისიის ცხელი ხაზის შესახებ 
მისიის მოქმედი ხელმძღვანელი  საზმაუს ესაუბრება
გადამკვეთი პუნქტების დაკეტვა
განახლებული მონაცემები  მისიის შესახებ