მონაცემები და ფაქტები
პასუხისმგებლობის არეალი: საქართველო
სათავო ოფისი: თბილისი
რეგიონალური ოფისები:
• გორი
• მცხეთა
• ზუგდიდი
მისიის დაწყების თარიღი: 2008 წლის 1 ოქტომბერი
მისიის ხელმძღვანელი: ერიკ ჰოგი (მოქმედი ხელმძღვანელი)
მისიის შემადგენლობა: ევროკავშირის 200 დამკვირვებელი
მისიის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი: 18.300.000 ევრო
მონაწილე ქვეყნები: ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო

მისიის ამოცანებია:
• საომარი მოქმედებების განახლების თავიდან აცილების უზრუნველყოფა;
• აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრების ორივე მხარეზე მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო და ნორმალური საცხოვრებელი პირობების აღდგენის ხელშეწყობა;
• კონფლიქტის მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა;
• საქართველოსა და რეგიონის შესახებ ევროპული პოლიტიკის განმსაზღვრელი სტრუქტურების ინფორმირება.თანამშრომელთა რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით:
 

ბრიუსელი თბილისი
მთ.ო.
მცხეთა
რ.ო.
გორი
რ.ო.
ზუგდიდი
რ.ო.
რ.ო.
სულ
სულ მისიაში
მამრ. მდედრ. სულ
ავსტრია - 1 1 2 2 5 5 1 6
ბელგია 1 - - 2 1 3 3 1 4
ბულგარეთი - - 5 4 5 14 10 4 14
ხორვატია - 1 - - - 0 1 0 1
კვიპროსი - - 2 1 - 3 2 1 3
ჩეხეთი - 1 2 3 4 9 7 3 10
დანია - 2 2 4 2 8 9 1 10
ესტონეთი - 1 1 - 1 2 2 1 3
ფინეთი - 4 2 4 4 10 7 7 14
საფრანგეთი - - - - - 0 0 0 0
გერმანია - 3 3 7 4 14 15 2 17
საბერძნეთი - - 3 5 3 11 11 0 11
უნგრეთი - 4 1 4 4 9 8 5 13
ირლანდია - 3 - - - 0 3 0 3
იტალია - - 1 - 1 2 2 0 2
ლატვია - 2 - 1 1 2 4 0 4
ლიტვა - 3 1 - 1 2 3 2 5
ლუქსემბურგი - - - - - 0 0 0 0
მალტა - - 1 - - 1 1 0 1
ჰოლანდია - 1 - 2 1 3 2 2 4
პოლონეთი - 2 2 5 4 11 9 4 13
პორტუგალია - - 1 1 - 2 1 1 2
რუმინეთი - 10 6 9 5 20 23 7 30
სლოვაკია - - 1 2 1 4 4 0 4
სლოვენია - - - - - 0 0 0 0
ესპანეთი - 1 - - - 0 1 0 1
შვედეთი 1 6 6 4 5 15 14 8 22
დიდი ბრიტანეთი - 8 2 1 - 3 8 3 11
სულ 2 53 43 61 49 153 155 53 208
განახლებულია: 2017-11-24
 
 
 
Follow Us
მისიის მოქმედი ხელმძღვანელი  საზმაუს ესაუბრება
გადამკვეთი პუნქტების დაკეტვა
მისიის ხელმძღვანელი იბერია ტვ-ს ესაუბრება
მისიის ხელმძღვანელი საზმაუს ესაუბრება
მისიის შესახებ განახლებული მონაცემები