ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პერიოდული გამოცემა
დამკვირვებელი # 8 2019 წლის სეტემბერი გვიყვება მისიის ადამიანის უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფების შესახებ
დამკვირვებელი # 7 2018 წლის ოქტომბერი გვიყვება მისიის საქართველოში ყოფნის მეათე წელზე
დამკვირვებელი # 6 2018 წლის აგვისტო გვიყვება ინციდენტების პრევენციასა და მათზე რეაგირების მექანიზმზე
დამკვირვებელი # 5 2017 წლის ნოემბერი გვიყვება აღმოსავლეთ საქართველოზე და მცხეთის რეგიონალურ ოფისზე
დამკვირვებელი # 4_2017 წლის აპრილი გვიყვება ცენტრალურ საქართველოზე მისიის გორის ოფისზე
დამკვირვებელი-#3_2016 წლის დეკემბერი გვიყვება მისიის მიერ ხელშეწყობილ სატელეფონო ცხელ ხაზზე
დამკვირვებელი-#2_2016 წლის აგვისტო გვიყვება დასავლეთ საქართველოზე და მისიის ზუგდიდის ოფისზე
დამკვირვებელი-#1_2016 წლის ივლისი გვიყვება მისიის დამკვირვებლებზე
Follow us on social media