სასირეთის სკოლის მოსწავლეებმა გაიღრმავეს ცოდნა ადამიანის უფლებების შესახებ იმიტირებულ სასამართლო პროცესში აქტიური მონაწილეობის მეშვეობით 04-06-2010
Follow us on social media