2008 წლის 23 სექტემბერი - იტალიური კონტიგენტის ჩამოსვლა
Follow us on social media