2008 წლის 24 სექტემბერი - ვიზიტი გორში
Follow us on social media