2008 წლის 25 სექტემბერი - გაცნობითი ტრეინინგი ბაზალეთში
Follow us on social media