2008 წლის 26 სექტემბერი - პოლონური კონტიგენტის ჩამოსვლა
Follow us on social media