საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე მიმართული ღონისძიება ხაშურში, 2009 წლის 15 მარტი
Follow us on social media