მედია გალერეა - Old one
სწრაფი რეაგირების ჯგუფი - დამკვირვებლები

ზამთარი სათაო ოფისში

დამკვირვებლები ესაუბრებიან მოსახლეობას

2008 წლის 11 ნოემბერი...

2008 წლის 16 ნოემბერი...

2008 წლის 21 ნოემბერი...

2008 წლის 18 ნოემბერი...

2008 წლის 17 ნოემბერი...

2008 წლის 14 ოქტომბერი...

Follow us on social media