დაჯილდოების ცერემონია ზუგდიდის რეგიონალურ იფისში 2010 წლის 5 ოქტომბერს
Follow us on social media