პატრულირება
პატრულირება ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ

ევროკავშირის დამკვირვებლები ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან

მედია გალერეა
Follow us on social media