ევროკავშირის დამკვირვებლები ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან
მედია გალერეა
Follow us on social media
ვინ ვართ და რას ვაკეთებთ

მისიის ხელმძღვანელი 8 მარტის შესახებ
მისიის ხელმძღვანელი მესამე არხს ესაუბრება