ახალი ამბები და სტატიები

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატი გაგრძელდა 2011 წლის 14 სექტემბრამდე

12.08.2010


ევროკავშირის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მანდატის 2011 წლის 14 სექტემბრამდე გაგრძელების თაობაზე.

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია წარიგზავნა და დაიწყო თავისი საქმიანობა 2008 წლის 1 ოქტომბერს, საქართველოსა და რუსეთს შორის 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ პრეზიდენტ მედვედევს და პრეზიდენტ სარკოზის შორის ექვსპუნქტიანი შეთანხმების ხელმოწერის შედეგად.

მისიის მანდატს წარმოადგენს დაკვირვება ყველა მხარის შესაბამისობაზე ექვსპუნქტიანი შეთანხმებისადმი,  ასევე გაეროსა და ეუთოსთან მჭიდრო კოორდინაციით  და ევროკავშირის სხვა საქმიანობასთან შეთანხმებულად წვლილის შეტანა საქართველოში სტაბილიზაციის, ნორმალიზაციისა და ნდობის აღდგენის საქმეში და ამავე დროს ინფორმაციის მიწოდება ევროპული პოლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად.

Follow us on social media