პრეს რელიზები

ევროკავშირის ადგილობრივი წარმომადგენლობის განცხადება საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ დაძაბულობასთან დაკავშირებით

26.10.2015
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიების ხელმძღვანელებთან შეთანხმებით შემდეგ განცხადებას აკეთებს:

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/press_corner/all_news/news/2015/20151026_1_ka.htm


Follow us on social media