პრეს რელიზები

ნაწყვეტი საზოგადო საკითხებისა და საგარეო ურთიერთობების საბჭოს (GAERC) დასკვნებიდან ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკაზე, ბრიუსელი, 10 ნოემბერი, 2008

10.11.2008
საბჭო მიესალმა საქართველოში 1 ოქტომბერს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის სწრაფ და ეფექტიან გამოგზავნას. საბჭომ დღემდე შესრულებული სამუშაოს მაღალ ხარისხს და მომავალი თვეების განმავლობაში მსგავსი დონის ჩართულობის შენარჩუნების საჭიროებას გაუსვა ხაზი და კვლავ დაადასტურა, რომ მისია გააგრძელებს  მანდატის სრულ განხორციელებას საქართველოში. 
Follow us on social media