შტაბის უფროსი
2021 წლის 11 იანვრიდანქ-ნი მარი ასოე შტაბის უფროსის მოვალეობას ასრულებს. ის 2017 წლის 5 ნოემბრიდანსაქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის  მისიისმხარდაჭერისგანყოფილებისხელმძღვანელისთანამდებობასიკავებდა. 
 
ქ-ნი მარი ასოე დანიის მთავრობისმიერაამოვლინებული და ადრე მსახურობდა სამდივნოს უფროსად და ფინანსთა განყოფილების ხელმძღვანელად კოპენჰაგენის მუნიციპალიტეტში, ტექნიკურ და გარემოს დაცვის ადმინისტრაციაში, და გარდა ძირითადი ამოცანებისა, ცვლილებების მენეჯმენტზე იყო ფოკუსირებული. 
 
ქ-ნ მარი ასოესაქვს დანიის ჯანდაცვის სისტემაშიმრავალწლიანი გამოცდილება, სადაც ისმუშაობდასხვადასხვა თანამდებობებზე კონტრაქტების, ბიუჯეტისა და ფინანსური მენეჯმენტის საკითხებში, კონსოლიდირებული ანგარიშების დეპარტამენტის უფროსადდა ჯანმრთელობის დაგეგმვის სპეციალურ მრჩევლად. როგორც ჯანმრთელობის დაცვის დაგეგმვის სპეციალური მრჩეველი, ის მუშაობდა მზაობისა და სტიქიური უბედურების პრევენციისა და ლიკვიდაციის საკითხების მენეჯმენტზე და ასევე დანიის ჯანდაცვის ორგანოს წარმოადგენდა ეროვნულ ოპერაციულ შტაბში.ის ასევე მუშაობდა გაეროს საპროექტო სამსახურში ნიუ იორკსა და კოპენჰაგენში, როგორც კომუნიკაციებისადა გარდამავალი საკითხებისკონსულტანტი და კადრებისსპეციალისტი. 
 
ის ფლობს კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხსპოლიტიკურ მეცნიერებაში, სადიპლომო ნაშრომითთემაზე "გარდამავალი სამართლიანობა". ის ასევე ფლობსმაგისტრის ხარისხსამერიკის შეერთებულ შტატების კვლევაში, რომელიც მიიღო ლონდონის უნივერსიტეტის მოწინავე სწავლების სკოლაში, სადაც ჩივნინგის სტიპენდიანტად სწავლობდა. დამატებით სემესტრის განმავლობაში სწავლობდა ვაშინგტონის ამერიკულ უნივერსიტეტში, კოლუმბიის ოლქში,ამერიკის პოლიტიკის მიმართულებით. 

Follow us on social media