ახალი ამბები და სტატიები

ჟენევაში შეთანხმებული ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის განხორციელების დასაწყებად ყველა მხარეს შორის მოლაპარაკება გაიმართება

20.02.2009

მიმდინარე კვირაში, ჟენევის ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის მნიშვნელოვანი შეთანხმების შემდეგ, მომდევნო ეტეპი მის განსახორციელებლად პირობების შემუშავებაა. მექანიზმი, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის და ეუთოს ჩათვლით, ყველა მხარეს შორის ყოველკვირეულ შეხვედრებს ითვალისწინებს.

მომდევნო კვირების განმავლობაში ყველა მხარეს შორის გაიმართება მოლაპარაკება, რათა შემუშავდეს ამ შეხვედრების დეტალური პირობები, ადგილმდებარეობა, თუ ვინ იქნებიან მონაწილენი, დღის წესრიგი და ანგარიშებთან დაკავშირებული საკითხები.

მექანიზმი კონფლიქტის ზონაში უსაფრთხოებასა და საჯარო წესრიგზე პასუხისმგებელ სტრუქტურებს შორის და შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან რეგულარულ კონტაქტებს გულისხმობს.

შეთანხმებული წინადადებები სტაბილურობისა და უსაფრთხოების დასახმარებლად გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.

Follow us on social media